Първа копка на инвестиционен проект направиха в Пещера

Птицефермата е изградена през 1995 г.

Нова инвестиция в Пещера

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов и инж. Николай Атанасов- заместник кмет днес участваха в първа копка на проект за изграждане на складова база на фирма „Братя Ангелови“ ООД.

Проектът е в съответствие с изискванията на програмата за развитие на селските райони за периода от 2014-2020 година под мярка 4.2 „Инвестиции в земеделските стопанства“. Складовата база ще бъде изградена на площ от 7 000 кв.м. за срок от 12 календарни месеца. Инвестицията на фирмата е в размер на 4 млн. лв.

Градоначалникът каза, че неговата администрация ще подпомага дейността на пещерски фирми, които са решили да инвестират тук. Фирма „Братя Ангелови“ ООД работи ежедневно към професионалното усъвършенстване на персонала и качеството на продукцията. Птицефермата е изградена през 1995 г.

Кокошките се отглеждат по т.нар. алтернативна технология – върху открити големи пространства, а не затворени в клетки.