Пълно слънчево затъмнение над Австралия

Снимка: ФБ Метео Балканс

Първото слънчево затъмнение през настоящата 2023 г. бе наблюдавано от 20 000 души в Австралия, съобщава „Си Ен Ен”.

Рядкото „хибридно“ слънчево затъмнение е наслада за окото на наблюдаващите го. Луната закри Слънцето над Австралия, Индонезия и Източен Тимор.

Хибридното слънчево затъмнение е първото по рода си от близо 10 години насам.

По време на това рядко небесно явление Луната премина между Земята и Слънцето по такъв начин, че хората, намиращи се на тесния централен път на затъмнението, включително части от Австралия, Източен Тимор и Индонезия, преживяват пълно или пръстеновидно затъмнение – в зависимост от това къде се намират спрямо Луната.