Прокуратурата нареди проверка на всички плувни басейни в страната

Върховна административна прокуратура нареди проверка на състоянието на всички плувни басейни в страната. Тя трябва да бъде извършена от Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор.

Проверката започва след сигнал в прокуратурата за дете, което пострада в училищен басейн в столицата.

“Във връзка със стартиралия летен сезон и повишеното ползване на басейни, както и зачестилите въпроси, които се поставят от обществото по отношение на годността и изправността на плувните басейни, и в защита на обществения интерес, ВАП прецени, че следва да бъде възложена проверка на национално ниво”, обясняват още от държавното обвинение.

Проверката от ДАМТН трябва да се установи има ли случаи на допуснати нарушения по правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, както и наличието на окомплектовка с ръководства за експлоатация и ремонт на по-старите плувни басейни, въведени в експлоатация преди новите изисквания на закона от 2020 г.

След приключване на проверката до ВАП следва да бъде пратен обобщен доклад, който да съдържа направените констатации, допуснати нарушения на съответни нормативни и други актове, предприети конкретни мерки и действия за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, издадените актове за установяване на административни нарушения, наложени санкции, както и ако има принудителни административни мерки.

Източник: Дарик нюз