Проект предвижда реконструкция на уличната мрежа в три населени места в община Панагюрище

Снимка: в. "Марица"

Община Панагюрище спечели проект за подобряване на селските райони  „Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Баня, с. Попинци и с. Левски, община Панагюрище“.

Проектът е на обща стойност 1 342 528,00 лева и включва реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с.Попинци – улица „Спас Карабойчев“, с.Баня – улица „Стоян Каролеев“ и с. Левски –улица „Георги Петков“.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца. С реализирането на проекта се цели подобряване на инфраструктурата и привлекателността на средата в малките населени места.

Предстои сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.