Проектът „Нов шанс за успех“ реализира човешки мечти

Снимка: ОУ "Хр. Ботев"

В ОУ ,,Христо Ботев‘‘ в Пазарджик от 19.08.2019г. стартира проект ,,Нов шанс за успех‘‘, Ограмотяване на възрастни-  Фаза -1‘‘ по Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът включва лица над 16 години, които не са със статут на ученици. Целта е да продължат своето образование и да получат повече възможности за бъдеща реализация.

Сформираха се две  групи от  възрастни с общ брой- 21 човека. Една част от обучаемите са от Бюрото по труда. Има и такива, чиито деца са  ученици в нашето  училище. Обучители на групите са: Валя Тошева, Даниела Стоянова, Сашка Каменска и Димитринка Богалинова- начални учители от ОУ ,, Христо Ботев‘‘.

Обучението е интензивно:  обучаемите ежедневно посещават учебните часове по утвърден график, седмична програма и тематично разпределение. Учебните предмети, които са заложени в учебната програма за възрастни са: БЕЛ, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото.

През изминалите четири месеца упорито, с постоянство  и труд,  обучаемите се ограмотяваха и обогатяваха своите знания и умения. Нееднократно  групите се проверяваха от  представител на Бюрото по труда и директора на училището.

В началото на месец ноември се проведе мониторинг с експерти на МОН, Ваня Апостолова- експерт от РУО- Пазарджик, Боряна Кънева, директор на ОУ ,, Христо Ботев‘‘- Пазарджик и всички обучители по проекта. Те  споделиха своя опит и впечатления, направиха своите предложения.

Така се стигна до заключителното информационно събитие, което се проведе на 21-22. 11. 2019г. в град Пазарджик.

На 21.11.2019г. в Гранд Хотел“ Хебър“ участвахме в среща- брифинг с организаторите на проекта, директори на училища от цяла България, работещи от години по „Нов шанс за успех“. Презентация за реализираните дейности, разкази на обучаеми, променили живота си благодарение на участието си в проекта- развълнуваха участниците.

На 22.11.2019г. в ОУ ,,Христо Ботев‘‘, гр. Пазарджик, се изнесе открит урок по БЕЛ от Даниела Стоянова,  начален учител . Урокът се наблюдава от  експерти към МОН, директори на училища,  и координаторите към РУО- Пазарджик-  Ружа Семерджиева и  Ваня Апостолова. След урока обучаеми и преподаватели споделиха своя опит, преживявания и лични истории, в които имаше и много надежда за бъдещето. Събитието се отрази от БНТ, 24 часа и др.