Проектът за изграждане на система за отопление в ДГ „Еделвайс” във Велинград бе представен на престижен международен форум

Двудневна международна конференция на тема „Енергия за зелено бъдеще“ се проведе в столицата. Престижният форум бе организиран от Министерство на енергетиката. В него взеха участие представители на Световната банка, министри на енергетиката на държавите- членки на ЕС, европейски експерти в областта на енергетиката, специалисти в едни от най-престижните енергийни фирми в световен мащаб, както и представители на висши училища, международни и български финансови институции. Дискусиите бяха насочени към модерното развитие на мрежите и системите в енергетиката, електрификацията на транспорта и иновациите в съхранението на енергия.
Община Велинград бе една от малкото, избрани да представят проект в областта на възобновяемите енергийни източници, който се реализира и дейностите се изпълняват успешно. Заместник-кметът на община Велинград г-жа Светла Томова презентира проект „Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в град Велинград, община Велинград”, чрез който в ДГ „Еделвайс” се изгражда система за отопление и охлаждане с използване на земната енергия. Иновативната технология предизвика интерес сред участниците на форума и провокира дискусия.