Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020″ в Пещера се удължава до 31 декември

Архив

Община Пещера и Агенция за социално подпомагане сключиха допълнително споразумение към Договор № ФС01-0887/28.07.2020 г., за финансиране на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“, по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ По този начин, предоставянето на топъл обяд в община Пещера се удължава с още два месеца от 01.11.2020 г. до 31.12.2020 г.

Към настоящия момент, чрез проекта се осигури топъл обяд за 177 лица, жители на община Пещера, от следните целеви групи: лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето за което са поставени под задължителна карантина, уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

В целевите групи са включени и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Предоставянето на топлия обяд стартира на 03.08.2020 г. и ще приключи на 31.12.2020 г.

Срокът на изпълнение на проекта е 104 дни. Общата стойност на проекта е 51 272,00 лв.