Програма за отбелязване на 142-та годишнина от Освобождението на Пазарджик

Вижте проявите посветени на Освобождението

Снимка: Архив

О Б Щ И Н А  П А З А Р Д Ж И К

ВИ КАНИ
да присъствате на проявите по повод

142 ГОДИНИ
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПАЗАРДЖИК ОТ ТУРСКО РОБСТВО

14 Я Н У А Р И

10.15 ч. – Църквата „Св. Богородица”
Молебен за здраве и благополучие

11.00 ч. Поднасяне на цветя на:
Паметната плоча на ген. Брок
Паметната плоча на ген. Гурко
Паметник на военните кореспонденти

11.15 ч. Паметник на Ованес Совъджиян