Програмата „Детско полицейско управление“ стартира и на територията на Пазарджишка област

Откриха програмата в Септември и Велинград

Снимка: Откриване на програмата в Септември

В тази връзка в септемврийското СУ „Христо Ботев“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Велинград учениците от 3-ти клас дадоха началото на проекта. На тържественото откриване в Септември присъстваха народният представител г-жа Даниела Малешкова, кметът на общината, неговият заместник, преподаватели и родители. Началникът на РУ-Септември главен инспектор Стефан Божилов и директорът на училището г-жа Ивалина Табакова подписаха споразумение за провеждане на втората двугодишна фаза от програмата.
Вчера във Велинград деца, преподаватели, родители и служители от полицейското управление в курорта се възползваха от слънчевото време и проведоха тържествения ритуал в двора на училището. Гости на събитието бяха комисар Иван Дончев и старши инспектор Мария Панайотова от отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Пазарджик. Директорът на училището г-жа Ани Василева и началникът на група „Охранителна полиция“ в местното районно управление старши инспектор Иван Казаков подписаха документите за начало на обучението.

От своя страна децата положиха тържествено клетва, която гласи:
„Аз, доброволецът в Детското полицейско управление, осъзнавам своето задължение и отговорност да помагам на полицията за по-добър ред и сигурност в страната ни, за да постигнем заедно един нов свят и спокойствие. Обещавам: Да уважавам и защитавам хората; Да познавам и спазвам законите и да не се примирявам с нарушенията; Да се грижа за своята безопасност и за тази на другите; Да нося отговорност за своите постъпки; Да развивам уменията си да овладявам гнева и страха, да бъда вежлив и добронамерен; Да познавам своите права и задължения; Да отстоявам правата си, без да засягам правата на другите; Да не отминавам зов за помощ и винаги да бъда готов да помагам на хора в беда; Да допринасям за приятелството и партньорството в детския полицейски екип; Да вярвам в себе си и никога да не се предавам.“

След това доброволците и от двете училища получиха със съдействието на общинските администрации в Септември и Велинград шапки и светлоотразителни жилетки, които носят символите на „Детското полицейско управление“.

Програмата „Детско полицейско управление” (ДПУ) се реализира от 2016 г. от служители на ОДМВР-Пазарджик, Районните управление по места, експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица от Пазарджишката духовна епархия. За изпълнение на програмата бе сключено споразумение между четири министерства – на вътрешните работи, на образованието и науката, на младежта и спорта и на правосъдието, Българската православна църква, Български червен кръст, Български туристически съюз и Национално сдружение на общините в Република България.

През първия двугодишен курс на обучение по програмата участие взеха 112 деца от цялата област.

Темите са подготвени и се представят съобразно възрастовите особености на децата, както и с регионалните специфика, традиции и култура, в следните основни направления: запознаване на участниците с курса и дейността на полицията; Оказване на първа долекарска помощ, Детска полицейска лична защита, Здраве, етика и право Безопасност на движението по пътищата, Социални умения. Програмата е мобилна и отворена за нови идеи и допълнения, а формата на обучението е извънкласна. Заниманията се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на съответното Районно управление и директора на училището график в рамките на един астрономически час веднъж седмично, считано от първи октомври до първи юни на съответната учебна година.

Заложените цели са свързани с: ранна превенция на подрастващите; утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната; създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации; изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност; стимулиране на прилежност и инициативност; повишаване доверието към полицията.

Принципите за участие в ДПУ са: доброволност; активност на участниците; съзнателност (превръщане на знанията в убеждения и умение самостоятелно да се използват знанията на практика); нагледност; системност; дисциплинираност; работа в екип; отговорност за собствените действия; зачитане на човешкото достойнство.