Проверяват хранителните магазини и аптеките в областта

Ще се проверява за спекулативни цени

По разпореждане на Окръжна прокуратура – Пазарджик се извършват проверки за законност, относно спазване на разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за храните, Закона за защита на потребителите, на територията на област Пазарджик. В тази връзка са предприети мерки за предотвратяване на продажбата на хранителни продукти в магазините и лекарствени продукти в аптечната мрежа, както и в складовите бази и чрез обяви, публикувани в интернет сайтове, на спекулативни цени.

За времето на обявеното извънредно положение в страната, е възложено на контролните органи – Регионална здравна инспекция – Пазарджик, Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите, ОД на МВР – Пазарджик и ТД на НАП – Пазарджик, да извършват ежедневни и постоянни проверки в горепосочените търговски обекти.

Контролните органи ще проверяват деяния, нарушаващи разпоредбите, свързани с търговията с хранителни продукти и лекарствени продукти без разрешение, в това число, предлагане и продажби по интернет.

При констатирани нарушения контролните органи ще предприемат действия за налагане на административни санкции. В случай на установени данни за извършени престъпления е указано да бъде уведомявана Окръжна прокуратура – Пазарджик.