Проведе се първата среща по проект по програма Еразъм +, спечелен от Община Пазарджик

Днес се проведе първата среща по проект по програма Еразъм +, спечелен от Община Пазарджик. Наименованието на проекта е „Прилагане на концепция за обучение, базирана на дейности за справяне с предизвикателства, свързани със замърсяването на въздуха и водата в градовете“, кратко наименование: “YOUNG ECO INSPECTORS” /“Млади еко инспектори“/, на проекта: 2022-1-BG01-KA220-SCH-000087846.

Проектът се финансира на 100% от програма Еразъм +, като общият бюджет e на стойност 250 000 евро, разпределен между всички партньорски организации.

А те са:

От Република България:

Община Пазарджик

ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик

Регионална енергийна агенция – Пазарджик

От Република Северна Македония:

Комунално предприятие „Водовод“

СОУ „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани

НПО ЛАГ Кочани

От Република Гърция:

СОУ „I-ви експериментален лицей на Лариса“

НПО A.I.D. гр. Лариса.

Основната цел на проекта е разработване, прилагане и популяризиране на образователна концепция, базирана на дейности, за ученици в средните училища за справяне с екологичните предизвикателства, пред които са изправени общностите в регионите на Пазарджик – България, Кочани – Северна Македония и Лариса – Гърция.

Проектът предлага интердисциплинарен образователен подход, подходящ за всякакви теми от обществен интерес, с висок потенциал за изпълнение във всяка образователна институция.

В хода на работа по проекта ще бъдат разработени нови учебни програми, базирани на прилагането на мултидисциплинарна концепция за екологично образование, включващи дейности, които използват технологии и дейности „на терен“ (събиране на реални данни), софтуерни приложения за представяне на получените резултати, извършване на анализ на данни, развиване на критично мислене и намиране на най-добрите екологични решения.

Продължителността на проекта е 24 месеца.