При ремонти на язовири в район „Голям Беглик“ поетапно ще бъдат изпуснати над 37 000 куб.м вода

МОСВ оповести планираните ремонтни дейности през месец август за язовирен район „Голям Беглик“. на 25 август от язовир „Беглика“ при извършване на манипулации с основен изпускател ще бъде изпуснат приблизителен воден обем от 3 000 м3.

От язовир „Тошков чарк“ при извършване на манипулации с основен изпускател ще бъде изпуснат приблизителен воден обем от 3 000 м3.

На 26 август от язовир „Голям Беглик“  при извършване на манипулации с ляв основен изпускател ще бъде изпуснат приблизителен воден обем от 15 000 м3.

На 27 август от язовир „Широка поляна“ при извършване на манипулации с основен изпускател ще бъде изпуснат приблизителен воден обем от 10 000 м3.

От язовир „Караджа дере“ при извършване на манипулации с основните изпускатели ще бъде изпуснат приблизителен воден обем от 6 000 м3.

От язовир „Дженевра“ при извършване на манипулации с основните изпускатели ще бъде изпуснат приблизителенводен обем от 500 м3.

Общо изпуснатите енергийно непреработени водни обеми са в размер на 37 500 м3.