Приходите от туризъм през ноември са по – ниски от тези през 2017г.

Общата заетост на леглата през ноември е 38 процента

Снимка: Архив

През ноември миналата година в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от местната статистика. Броят на стаите в тях е 1 975, а на леглата – 4 358. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г. е 47 935, или със 7.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (със 17.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През ноември 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 88.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.2 и 11.5%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република 24.6%, следвани от Гърция – 10.2% и Руската федерация – 9.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2018 г. в област Пазарджик се увеличават с 3.0% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 22 617. От всички пренощували лица 95.9% са българи, като по-голямата част от тях (85.4%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 937 като 84.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2018 г. е 38.0%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 48.4%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (14.4%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 2.0 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалението е с 1.7 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – с 2.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2018 г. достигат 2 415 250 лв., или с 3.3% по-малко в сравнение с ноември 2017 година. Регистрирано е намаление на приходите от български граждани с 4.4%, докато тези от чужди граждани се увеличават с 10.0%