Приключи ремонтът на Детска градина „Сокола“ в Пещера

Успешно приключи реализирането на проект „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на ДГ „Сокола“. Финансирането е осигурено от Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика и е на стойност 195 398, 16 лв.

Демонтирани са част от съоръженията, които бяха негодни за употреба и опасни. Премахната е изцяло настилката от бетонови плочи. Положена е ударопоглъщаща цветна настилка и са монтирани нови съоръжения за по-безопасно използване на дворното пространство от децата на територията на детската градина. В западната част на имота е изградена покрита сцена за външни дейности, като сценични представления на открито, родителски срещи на открито и други. Освежени са пейките и са поставени нови пясъчници.
Ремонтирани и боядисани са оградите, ограничаващи имота на детската градина. Засадени са нови растителни видове, които не са опасни за здравето на децата. Тревната настилка е изцяло обновена. Обектът е изпълнен съгласно Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Тук бяха Йордан Младенов- кмет на Община Пещера, неговите заместници, Галя Стоянова-секретар на Община Пещера, представители на фирмата изпълнител, родители на малчуганите, жители на града. След празничен водосвет за здраве отслужен от отец Димитър служител в храм „Св. Петка“, децата бяха поздравени от Йордан Младенов.
“ Скъпи деца, учители, служители в детското заведение, почитаеми родители и близки на най-малките жители на Пещера. Позволете ми да пожелая на подрастващото поколение здраве, щастие и безоблачно детство. Горд съм, че изпълнявам още едно свое предизборно обещание- децата ни да растат и да се възпитават в естетически издържана, модерна и европейска среда. Те са наша грижа и ние ще полагаме всички усилия детството им да бъде безоблачно и усмивки да красят лицата им“, каза Младенов.

Своята и на родителите благодарност поднесе Мариана Велкова- директор на ДГ „Сокола“. Тя подчерта, че е чест за нея и екипът й да работят и се грижат за децата в нови, подредени и изпълнени според евроизискванията учебни пространства.
Кратка програма бе изпълнена от възпитаниците на детската градина. А усмивките и звънкия смях останаха запаметени в снимки за спомен.