Приключи първата обучителна година за третата група участници в програмата „Детско полицейско управление“

Приключи първата обучителна година за третата група деца-доброволци, включени в Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“. В нея участват 120 ученици от пет училища от областта – СУ „Георги Брегов“ гр. Пазарджик, ОУ „Проф. Марин Дринов“ гр. Панагюрище, СУ „Александър Иванов – Чапай“ гр. Белово, СУ„Св. Климент Охридски” гр. Пещера, СУ „Васил Левски“, гр. Велинград.

Припомняме, че през месец октомври 2020г. бе даден старта на Програмата за тази група деца. Въпреки спецификата на учебната година произтичаща от ограниченията поради разпространение на COVID-19 и многократното преминаване в дистанционна форма на обучение, занятията по Програмата се реализираха. Това стана, тъй като темите по модулите „Безопасност на движението по пътищата “ и „Оказване на първа долекарска помощ“ бяха специално разработени и проведени дистанционно.

Присъствено се реализираха атрактивните часове на теми „Събиране на следи и веществени доказателства“, „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, „Вредата от алкохола“, „Вредата от тютюнопушенето“, „Използване на служебни кучета в полицейската дейност“. С цел социализация на децата и осигуряване на възможността за контактуване с връстници, което бе ограничено предвид противоепидемичните мерки, както и с цел да придобият умения за правилно общуване и работа в екип, в ОДМВР-Пазарджик се планира провеждането на летен лагер с доброволците в планината.