Признание за България: Десислава Кабурова спечели за „Най-добър проект за подобряване на селските райони“ в Брюксел

Десислава Кабурова от Пазарджик спечели надрада за „Най-добър проект за подобряване на селските райони“ за осъществяване на дейности, които допринасят за икономическото, екологичното и социално развитие на селските райони. Това стана по време на Осми конгрес на младите фермери, който се проведе в Брюксел, Белгия.

 

„Най-устойчив проект“ за справяне с предизвикателствата, причинени от войната в Украйна, както и пандемията COVID-19 и/илиза въвеждане на екологични практики в стопанството за борба с климатичните промени спечели – Simon Kaiblinger от Австрия.

„Най-добър дигитален проект“ за прилагане и разпространение на цифрови технологии и иновации в стопанството спечели – Alin Luculeasa от Румъния.

Януш Войчеховски, еврокомисар по земеделието: Много ви благодаря за вашия принос относно продоволствената сигурност в един много труден момент. След 2 години пандемия, можем да кажем, че през цялото време храната на Европа беше осигурена от фермерите. Сега сме в едно още по-лоши положение заради войната в Украйна. Вече 3 години препятствия и кризи, но заради вас не сме имали проблем с храната. До 2027 г в новото ОСП може да кажем, че нещата са решени. След 2027 г. обаче трябва да помислим какви са били уроците от кризата. Това е особено важно за младите фермери, защото вие ще работите и след 2050 г. Затова трябва да мислим за бъдещето – за сигурното бъдеще!

Нуно Мело, евродепутат: Бройят на проектите тази година е рекорден – цели 16.
2022 г. беше годината на младежта, за това показваме младежи за пример в земеделието. Те са основна роля за един устойчив сектор. Способността на младите хора да новаторства ги прави движещо колело в сектора. Това е най-големият конгрес на млади фермери в Европа.

Симоне Шмидбауер, евродепутат: Доказателство, че не бива да се притесняваме за бъдещето си, са всички тези 16 иновативни проекти. Всички изисквания в ОСП се промениха влесдствие на войната в Украйна. В кризата доказахме, че сме иновативни и усърдни. Трябва да има инвестиции в младите, защото това са инвестиции в бъдещето. С ваша помощ няма нужда да се притесняваме от продоволствена криза.

 

Източник: Agri.bg