Призив за подпомагане на инициативата „Стрелчанската Коледа“

Община Стрелча от 2007 г. неизменно следва една утвърдена в годините благотворителна традиция за подпомагане на деца сираци, полусираци и деца с увреждания от общината под надслов „Стрелчанска Коледа”.

През годините инициативите за набиране на средства са били различни, но винаги успешни и носещи радост на децата.
За съжаление, пандемичната обстановка през 2020 г. изправи институциите пред безпрецедентни изпитания.

Поради противоепидемичните мерки и забрани за провеждане на масови събития, Община Стрелча не е в състояние да проведе традиционните благотворителни концерти, базари и други масови форми за набиране на средства.

За да не бъде прекъсната традицията и с искреното желание да бъдат подпомогнати деца с трудна съдба се обръщаме към всички граждани на община Стрелча с призив да се  присъединят към благотворителната инициатива с финансови средства на долупосочената сметка:

ЧПБ Тексим АД, офис Стрелча.
IBAN – BG81 TEXI 9545 8400 0822 01,
BIC: TEXI BGSF,
Вид плащане: 44 51 00