Преустановяват се приемните дни на кмета на община Велинград

Със заповед на кмета на община Велинград д-р Костадин Коев се преустановяват приемните дни. Те се провеждат всеки вторник, но се налага отмяната им до второ нареждане.

Пандемичната обстановка и фактът, че област Пазарджик е в червената зона по заболеваемост според данните на Националния център по заразни и паразитни болести, са сред основните мотиви за налагане на мярката, както и последната заповед на Министъра на здравеопазването от 19 октомври 2021 г. за въвеждането на по-строги противоепидемични мерки.