EVN с препоръки за намаляване разхода на електроенергия през зимата

Снимка: istock

ЕVN България със съвети за ефективно управление на разходите за електроенергия през зимата. По-ниските температури през зимата са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия спрямо предишни месеци.

В началото на зимния сезон ЕVN България информира клиентите си за факторите, които влияят на потреблението на електроенергия, което традиционно се завишава през този период на годината.

Важно значение за консумацията на електроенергия имат различни фактори:

– режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
– състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н.
– налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
– външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава
потреблението на енергия за отопление с около 10%
– вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност
– поведението при ползване на електроуредите
– брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Полезни съвети за ефективно използване на електроенергията:

– Намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате от дома.

Избягвайте да изключвате отоплителните уреди напълно, защото така стените на
жилището изстиват и в последствие уредите консумират повече енергия, за да
достигнат отново желаната висока температура.

– Не покривайте и не преграждайте отоплителните уреди с мебели или тежки завеси, за
да не спирате топлината, която отдават в помещението.
– При закупуване на климатик съобразете мощността на уреда с големината на
помещението, което ще отоплявате.
– Не поставяйте хладилник/фризер в близост до отоплителен уред или под пряка
слънчева светлина.
– Използвайте енергоспестяващи крушки.