Прекратена е процедурата за проектирането и изграждането на Западния околовръстен път на Пазарджик

„Като кмет съм длъжен да запозная нашите съграждани с едно решение на новото ръководство на АПИ, с което се прекратява обществената поръчка за проектирането и изграждането на Западния околовръстен път.“ Това съобщи Тодор Попов по време на днешния си оглед на продължаващите ремонтни работи по пътната инфраструктура в Пазарджик.

„Нашите съграждани трябва да знаят, че с решение от 22 юни 2021 г. на инж. Апостол Минчев, председател на УС на АПИ, е прекратена обществената поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект, строителство и инженеринг на обект Западен обход на гр. Пазарджик”. Тоест държавата в лицето на АПИ декларира с този свой акт нежеланието да бъде изграден обходът на град Пазарджик, въпреки че усилията на много институции през последните две години бяха насочени към изграждането на този безкрайно необходим и важен за цялата област обход, като мотивите за това прекратяване са, че всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне или са неподходящи.

Офертите за участие са шест и са от всички големи строителни фирми: „Главбулгарстрой”, „Обединение Геопът”, „Трейс Груп”, „Европейски пътища”, „ИСА 2000” и „Автомагистрали Черно море”. Това са всъщност най-големите играчи на строителния пазар в България и в един момент АПИ решава, че техните оферти не отговарят на условията и прекратява поръчката. Без, разбра се, да казва дали ще обявят нова поръчка и кога. Това решение е меко казано неприемливо за нас и ще има последствия, защото хората стоят и чакат изграждането на този път вече 10 години. Затова аз ще поканя директорът на АПИ и министъра на регионалното развитие да дойдат и да обяснят на пазарджиклии защо няма да има обходен път”. Това заяви Тодор Попов и подчерта, че е изключително удовлетворен от качеството на работата на фирмите, които в момента ремонтират улиците на Пазарджик.

„Въпреки всичко искам да похваля строителите за добре свършената работа, отсечката от бул. „Христо Ботев” вече е завършена. Със старото ръководство на АПИ, държа дебело да подчертая това, ние успяхме да реализираме много проекти и Пазарджик има една изключително добра, подредена и отговарящи на всички пътни стандарти среда в този участък. За тази година съм изключително удовлетворен, защото по отношение на пътната инфраструктура успяхме да направим немалко неща, имам предвид целия булевард „Александър Стамболийски”, половината от „Христо Ботев”, цялата дъга на ул. „Свобода””. Това посочи кметът на Пазарджик и пое ангажимент да покани отговорните институции да дадат отговор на въпросите на пазарджиклии за бъдещето на Западния околовръстен път.