През новата година: Как се променят заплати, пенсии, добавки и социални плащания

Снимка: www.kazanlak.com

Минималната заплата от 1 януари е 650 лева – с 40 лева повече в сравнение с изминалата година. С 10 на сто се увеличават бюджетните заплати. За 2021 година са планирани средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020-а на заплатите в администрациите, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19. Промени има и в месечните детски надбавки. Семействата с доход до 410 лева на човек ще получават по 40 лева месечна помощ за отглеждане на едно дете, а за две – 90 лева.

Месечната помощ за най-нискодоходните семейства с три деца е в размер на 135 лева, за четири деца – 145 лева, като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лева. Ако доходът на член от семейството е в диапазон от 410 до 510 лева, то тогава помощта е 80 процента от сумата на месечните надбавки за децата на най-нискодоходните семейства. Месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лева.

Месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане, според вид и степен на увреждането, или степен на трайно намалена работоспособност, е между 930 и 350 лева.

Еднократната помощ за ученици, записани в 1-ви и 8-и клас, е 300 лева.

Предвижда се 17 процента ръст на учителските заплати и 15 на сто на възнагражденията в МВР.

Влизат в сила и промени в Кодекса на труда.

Допустимият извънреден труд е увеличен до 300 часа годишно. Право на 20 дни редовен платен годишен отпуск вече ще има всеки държавен служител с най-малко четири месеца стаж вместо изискваните досега осем месеца.

Новост е и изплащането на две месечни заплати при пенсиониране със стаж до десет години на същото работно място. Дисциплинарните наказания ще се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

На пенсионерите с пенсия от 300,01 лева до 369 лева включително ще се отпусне еднократна годишна финансова подкрепа за храни в размер на 120 лева.

От днес минималната пенсия е 300 лева вместо досегашните 250 лева. Максималната става 1440 лева вместо досегашните 1200 лева. През новата година продължава плавното покачване на възрастта и стажа за пенсиониране.

Жените ще излизат в пенсия на 61 години и 8 месеца с 36 години стаж, а мъжете – на възраст 64 години и 4 месеца и 39 години стаж. Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 година, ще бъдат осъвременени с прогнозен процент от 5%, считано от 1-ви юли 2021 година.

За януари, февруари и март е предвидено да продължи изплащането на добавка от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери.

Минималният месечен размер на осигурителният доход за самоосигуряващите се става 650 лева, колкото е минималната работна заплата, а този за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 420 лева. Запазва се и максималният осигурителен доход от 3000 лева.

Минималното дневно обезщетение за безработица ще бъде 12 лева, а максималното 74,29 лева.

Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст остава 380 лева.

За фонд „Гарантирани вземания“ на работниците и служителите е определен максимален размер от 1625 лева на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя.

Източник: Банкер.бг