През м. септември е имало повече туристи в областта, в сравнение с 2018г.

Приходите от нощувки през септември 2019 г. достигат 2 762 153 лв., или с 16.6% повече в сравнение със септември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - със 17.0%, така и от чужди граждани - с 14.7%.  

Снимка: Архив

През септември 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 008, а на леглата – 4 411. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.8%, а на леглата в тях – с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г. е 55 705, или с 4.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През септември 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 90.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 84.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 15.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 37.7%, следвани от Руската федерация – 9.4% и Република Северна Македония – 7.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2019 г. в област Пазарджик са 19 701. От всички пренощували лица 91.4% са българи, като по-голямата част от тях (80.2%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 685 като 89.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. е 42.8%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 51.9%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (21.2%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 1.2 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 2.7 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди има намаление с 0.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2019 г. достигат 2 762 153 лв., или с 16.6% повече в сравнение със септември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – със 17.0%, така и от чужди граждани – с 14.7%.