Президентът призова към нетърпимост и непримиримост към корупцията и бездействието на институциите

Изявление на държавния глава след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност

Снимка: Президентство на Република България

Добър ден и добре дошли,

Уважаеми сънародници,

Първо искам да благодаря на всички участници в днешния извънреден Консултативен съвет. В хода на дискусиите на съвета предложих проект на становище. Това становище не се прие от участниците в съвета в мнозинство. Имахме разминавания основно във въпросите – какви са измеренията на корупцията във висшите публични длъжности, доколко ефективна е тя на този етап и, разбира се, предложенията за решения.

Ще ви запозная накратко с някои от изводите за състоянието на противодействието на корупцията към днешния момент. Те касаят най-вече разминаване в нашата оценка за ефективността на Антикорупционната комисия. Разминаване в нашата оценка до колко Народното събрание осъществява ефективен и реален контрол върху работата на тази комисия. Разминаване в оценката ни за ефективността на нормативната база, която, според мен, не предполага ефективно противодействие на корупцията по високите етажи на властта. На първо място – нарушаване на институционалния баланс при назначаване на ръководството на Антикорупционната комисия, поради масивни методи за борба с корупцията, които са фокусирани основно върху проверка на декларации и очакване на сигнали. Поради ограничен обхват на проверката на свързани лица. Виждаме как в момента това е сериозен проблем и се появява в наши дни. Поради ограничен времеви обхват на проверки след освобождаване от длъжността. Също така, последните разкрития ясно демонстрират, че има съществени несъвършенства в други закони и в тяхното прилагане, които създават условие за поява на корупционни практики.

Решенията, които предложих са:

– Народното събрание да разгледа и приеме нов закон за борба с корупцията, който да отчита констатираните недъзи на сегашния.

– Народното събрание да създаде временна комисия за проверка на дейността на КПКОНПИ, която да предложи кадрови и организационни решения.

– Оправомощените  органи да извършат в кратък срок пълна проверка на всички изнесени в публичното пространство факти и документи, които касаят лица, заемащи висши публични длъжности. Пълните протоколи от проверките да стават публично достояние, което да се прилага и при бъдещи проверки.

– Изпълнителната и законодателната власт да предложат и приемат законодателен пакет, насочен към ограничаване на условията за генериране на корупция.

Нямах намерение да свиквам днешния извънреден Консултативен съвет за национална сигурност. Помните, че преди година и половина свиках този съвет във връзка с предстоящото приемане и разработване на новия, тогава, антикорупционен закон. Изразих ясно своите резерви към залаганата в този закон неефективност. Предложих ясни принципи и механизми за реално противодействие на корупцията, които, обаче, бяха отхвърлени от управляващото мнозинство, което наложи  един беззъб закон. Спомняте си, че наложих цялостно вето върху този закон, а неговият крах по отношение на висши публични длъжности ние наблюдаваме днес. Продължих да повдигам темата за корупцията по висшите публични длъжности, но до момента срещам съпротива. Спомняте си, че в публичния отчет, който направих на втората година на своя мандат в края на януари тази година, призовах КПКОНПИ, прокуратурата, МВР и службите да навлязат и в старателно отбягвания периметър на властта. Предупредих, че това, ако не се случи разпадът ще продължи, а търсенето на справедливост може да излезе извън рамките и механизмите на закона. Предупредих и политическите партии, че трябва сами да се  чистят от корумпирани и некомпетентни кадри с управленски амбиции, ако искат да се видят на бъдещия политически хоризонт. Това не се случи. Напротив, институциите продължаваха да неглижират проблемите с корупцията и когато избухна „Апартаментгейт“ вместо те да се задействат активно и да вървят преди медийните публикации, те продължиха да мълчат. За мен това поведение разкрива криза на държавността.

Имаме сериозен проблем. Мисля, че никой не го отрича и този проблем касае националната сигурност. Затова миналата сряда обявих този извънреден съвет. Изисках доклад от заместник-председателя на КПКОНПИ същия ден, знаете, поради изнесени факти и публикации за проблеми с председателя на комисията. В рамките на същия ден излязоха публикации, че  заместник-председателят има същите проблеми, затова отмених поканата си към него. Докладът, който изисках от КПКОНПИ разкрива неефективността, според мен, на тази комисия по отношение на висши публични длъжности в този състав, функции и ръководство. Това има своето обяснение и то е в доклада, който изисках от председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Той не можа да се яви на днешния съвет, защото е възпрепятстван. Според мен няма и нужда, защото в заключенията на този доклад от Народното събрание ясно е записано, че към момента съществува институционален механизъм за противодействие на корупцията. В същото време ние виждаме резултатите. Това го отправих  и към представителите на парламента и парламентарно представените групи – липсва реален и ефективен контрол върху дейността на КПКОНПИ. А това е очевидно и от начина, по  който беше избрано ръководството на тази комисия. В настоящата ситуация призовавам за енергични и безкомпромисни действия на институциите за възстановяването  на държавността и на доверието на гражданите. На безочието на определени политици и на ширещата се демонстрация и чувство за безнаказаност трябва да се сложи край.  Усещането за безнаказаност на най-високо ниво се превръща в стандарт за администрацията на по-ниски нива и по провинцията, където твърде вероятно може да се дублират скандалите, които текат в момента в столицата.

„Апараментгейт“ не може да се лекува с оставки. Оставките могат да бъдат достатъчни за партиите, но те не могат и не трябва да бъдат достатъчни за държавата. Вече ясно заявих, че ако българите искат да имат достоен живот, трябва да възпитат своите политиците да живеят само от заплата. За да стане това, са нужни решителни и безкомпромисни действия по разкриване и разследване на корупцията, по проверка на съответствие на доходите, по отнемане на незаконно придобитото имущество и по наказателно преследване и ефективни присъди.

Най-вероятно това, което се шири в общественото пространство, че „Апартаментгейт“ е само върха на айсберга на истинската корупция. В обществото се споделя убеждението, че има множество злоупотреби с публични средства в особено големи размери, че български политици имат големи финансови ресурси, че имат имоти у нас и в чужбина, че имат крупни фирми чрез подставени лица и офшорни сметки.

Висши политици и магистрати, които са били цял живот на държавна заплата не се срамуват да демонстрират необясним за гражданите лукс. И всичко това на фона на обидни, на унизителни пенсии и минимална работна заплата. Казвам неслучайно магистрати, защото битката с корупцията не може да се води с проядена съдебна система.

Според мен налице е растяща криза в доверието. Тази криза или ще бъде преодоляна с енергични мерки на съответните оторизирани органи и държавни институции, които да започнат да изпреварват медийните публикации и  осъществяват реално прилагане на закона спрямо провинилите се, или  тази криза в доверието ще се задълбочи и ще доведе до пълна загуба на легитимност и непредсказуеми последици.

Затова призовах всички участници в КСНС – на Народното събрание, на Правителството, на оторизираните органи – нямаме време! Трябва да се вземат адекватни и решителни мерки, за да покажем, че има държавност и тази държавност е на място. Всеки един, независимо каква позиция заема в държавата, от президент, министър-председател, министри, магистрати и всички, които заемат държавни позиции, носят еднаква отговорност.

Искам да благодаря на няколкото медии, които започнаха процеса по изобличаване и не спират да търсят истината.

Искам да призова българите към нетърпимост и непримиримост към всички прояви на корупция и към бездействието на държавните институции.

Благодаря ви за вниманието!