Президентът насрочи частичните местни избори за кмет на Ветрен дол

Със свой указ № 225, президентът Румен Радев насрочи частичните избори за кмет на село Ветрен дол за 27 февруари 2022 година. Указът на президента е обнародван в днешния брой на Държавен вестник. Той е издаден на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс.

Припомняме, че до тези избори се стигна след отстраняването на досегашния кмет на населеното място Димитър Христосков, поради неспазване на задължителна разпоредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация.