Пред последните 3 месеца в област Пазарджик е започнал строежът на 83 жилищни сгради

Снимка: Дарик нюз

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 99 жилищни сгради с 201 жилища в тях и 24 827 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 42 други сгради с 12 481 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 33.8%, жилищата в тях – със 17.5%, а общата им застроена площ – с 16.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 2.4% и намаление при тяхната РЗП – с 13.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 20.7%, докато жилищата в тях намаляват с 9.5%, а разгънатата им застроена площ – с 19.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 46.8% , а разгънатата им застроена площ – с 37.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 301, Пловдив – 257, София – 138, Варна – 128, и Благоевград – 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 141, Пловдив – 1 613, Варна – 1 003, Бургас – 706, и Стара Загора – 289.

През третото тримесечие на 2020 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 83 жилищни сгради със 181 жилища в тях и с 23 454 кв. м обща застроена площ и на 38 други сгради със 7 771 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 97.6%, жилищата в тях – 37.1%, а разгънатата им застроена площ – с 47.2%. Започнатите други сгради са повече с 52.0%, докато тяхната РЗП е по-малко с 38.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. броят на започнатите жилищни сгради се увеличават със 72.9%, жилищата в тях – с 11.0%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 5.6%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 46.5%, а тяхната РЗП – с 51.8%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 176 жилищни, 5 административни и 89 други сгради; София (столица) – 211 жилищни и 18 други сгради; София – 137 жилищни и 35 други сгради; Варна – 130 жилищни, 12 административни и 20 други сгради; Стара Загора – 65 жилищни и 71 други сгради.