Предстои рехабилитация на каскадата „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“

Планирани са дейности през месец август във връзка с рехабилитация на каскада „Белмекен-Сестримо-Момина клисура“. Това се посочва в Информационния бюлетин за състоянието на водите на Министерството на околната среда и водите.

Ремонтните дейности са в периода от 15.08.2020г. до 24.09.2020 г., когато се предвижда пълно спиране на ВЕЦ „Момина клисура“. В този период работата на ВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ с ограничителен режим и изпускане на отработените води в поречието на река Крива, ще става само при крайна необходимост на системата или за осигуряване на води за напояване.