Предстои обновяване на „Хаджидимитровата – синята къща“ в Панагюрище

С подкрепата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ предстои реновиране на експозиция за посетители в „Хаджиdимитрова къща“ – синя“ в гр. Панагюрище. Това ще се осъществи чрез реализация на проект „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА В ХАДЖИДИМИТРОВА – СИНЯ КЪЩА“. В момента проектът е в първа /начална/  фаза.

Тя включва изработване на ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА „ХАДЖИДИМИТРОВА – СИНЯ КЪЩА“. Проектът ще се изпълнява на няколко етапа. Крайният срок е м. април 2022 г. Крайната цел на проекта е изготвяне и откриване на експозиця в „Хаджидимитрова къща – синя“, която е съставна част от Комплекса на Исторически музей-Панагюрище.

Експозицията ще е акцент върху историческата и художествена стойност на артефактите, свързани с периода XIX в. и първата половина на XX в. С обновяването на експозицията се надяваме да привличаме туристи в Исторически музей-Панагюрище трайно и устойчиво във времето.