Представят основните институции на ЕС във велинградска гимназия

Представят основните европейски институции

На 2 март от 13:00 часа в Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” в град Велинград ще се проведе открит урок на тема „Основни институции на Европейския съюз”.

По време на събитието ще бъдат представени: Основните институции на ЕС с техните функции, роли, процедури за взимане на решения. Ще се представят и шестте основни амбиции на новата Комисия на ЕС и Интернет източници с ресурси за информиране и самообучение. Ще се отдели и специално внимание за поставяне на въпроси от участващите и търсене на техните отговори.