Представят българската практика „Паневритмия“

Представянето на паневритмията ще бъде на 23 март от 16:00 ч. в Младежки дом, зала "Устрем"

Снимка: Доц. Людмила Червенкова

Доц. Людмила Червенкова ще сподели на всички – не само от научна, но и от практична гледна точка – предимствата и възможностите, които открива тази практика. На събитието ще гостуват и музикантите Александър Стойчев – цигулка и Снежина Стойчева – флейта. 

Практиката „Паневритмия“ ще бъде демонстрирана реално от няколко двойки в залата, а в края на събитието всеки, който желае, ще може да се включи на практика в кръга на паневритмията и да получи отговора за себе си.

Ето и интервю с доц. Червенкова, от което може да получите повече информация за тази българска практика.

В когнитивните дейности се приема за аксиома, че колкото повече сетива участват, толкова по-трайно е тяхното запаметяване и по-ефективно тяхното използване. Валидно ли е за физическите активности?

Да. Освен това има физически активности, които ангажират значително както сетивата, така и когнитивните функции. Такива са по-сложните групови танци и колективните спортове особено тези с топка като волейбол, баскетбол, футбол и др. При осъзнато практикуване на паневритмия мисленето е още по-разнообразно ангажирано в сравнение със споменатите активности. Паневритмията е практика, развиваща великолепно интелектуалните способности едновременно с благотворно повлияване на емоциите и социалните умения на всяка възраст.
Защо става това може лесно да се обясни от научна гледна точка. Паневритмията е групова двигателна активност, за чието изпълнение е нужно координиране на собственото поведение с изключително много динамично променящи се фактори. Движенията на паневритмията са много разнообразни като координация и задължително се синхронизират със също талкова разнообразна музика, съобразяват се с партньор и се ръководят и от поетичен текст – често се налага смяна на изпълняваните движения в средата на дадено упражнение и тогава най-лесно се ръководим кога започва новото движение от думите на паневритмичните песни. Всичко това изисква внимание и активира мисленето.
При обучение по паневритмия първото ниво на овладяване на паневритмичните упражнения е да се научат добре движенията и тяхното координиране с музиката и с един партньор. Но това е само началото. С напредване на обучението и натрупване на практически опит е наложително да се разшири значително обхвата на това, което практикуващите осъзнават и с което, адекватно на ситуацията, се съобразяват. Например препоръчва се съзнателно контролиране на: дистанцията до съседните, движещи се двойки практикуващи; на формата, размера и дистанциите на целия подвижен кръг. Към това се добавя динамично формиране и промяна на множество все по-усложняващи се геометрични фигури, формирани от групи от 2, 10 и 12 участници. В паневритмията има много геометрия. Освен това всяко паневритмично упражнение се изпълнява на открито сред природата и има основна философска идея, към които мисълта също може да се насочи.
Да практикуваш паневритмия като осъзнаваш и реагираш с адекватни действия  на толкова много динамични фактори в хода на тази музикално дирижирана, приятелска и релаксираща двигателна дейност сред природата е наистина уникално преживяване.
Във висшата си степен на майсторство, изпълнението на паневритмията е предизвикателство и за най-интелигентните хора. Уникалното е, че части от паневритмията са приложими и при хора с най-различни интелектуални възможности. Едно изследване на Д. Димитрова установява, че начално обучение по паневритмия дори и при деца с изоставане в интелектуалното развитие е възможно и оказва положително влияние върху интелектуалното им развитие.
Заниманията с паневритмия при здрави деца също развиват паметта и въображението, развиват свойствата на вниманието, тренират уменията за партньорство и успешна групова работа, намаляват тревожността и агресията, подобряват и физически способности. Това показват наличните научни изследвания на паневритмията.
Едно от изследванията в моя дисертационен труд показа, че началното обучение по паневритмия подобрява както физическия, така и психическия компонент на субективното здраве, но по-силно беше влиянието му върху психиката. Това вероятно се дължи на факта, че по принцип физическите подобрения се нуждаят от повече време, за да се реализират в пълнота, но също сочи, че паневритмията подобрява психичното състояние много силно.
Аз съм особено заинтригувана да видя резултатите на бъдещите изследвания за влиянието на паневритмията върху човешкия мозък на структурно и физиологично ниво. Засега знаем как действа паневритмията на психиката чрез налични научни данни, предоставени от стандартизирани психологически тестове. Но съвременната наука дава още много възможности за детайлно установяване влиянието на дадени психически и физически практики върху човешкия мозък. Чета авангардни чужди изследвания за това как действат най-разнообразни и често по-прости от паневритмията практики върху мозъчните функции на структурно, физиологично и дори на генетично ниво. Приканвам българските и чуждестранни учени – невролози, физиолози и т. н. да обърнат поглед към паневритмията. Тя е уникална практика с изключителни възможности за благотворно и финансово достъпно повлияване на здравето, включително на човешкия мозък и психика. Паневритмията активира едновременно и интегрира по един позитивен начин почти всички сетива и огромно количество от мозъчните центрове.
Какво отличава паневритмията от всички останали ритуали в духовните практики?

Смятам, че е погрешно паневритмията да се нарича „ритуал“. Нейният автор никога не я е нарекъл така и тя няма смисъла на ритуал. Също толкова адекватно би било да наречете практиката на йога „ритуал“. Освен това паневритмията е възможно да се практикува и само като психо-физическа практика за здраве и развитие на човешките добродетели и способности. Тя е толкова богата и добре създадена, че дори практикуването ѝ без занимание с нейните духовни послания носи значими ползи. Разбира се, познаването на философската и духовната ѝ същност добавя нещо съществено, което много от хората търсят.

Паневритмията е психо-физическа и духовна практика за здраве и успешно цялостно развитие, защото тя подпомага физическото, психическото и духовното здраве и развитие на практикуващите я. Тя просто се грижи за благополучието на цялостния човек.

Авторът на паневритмията – философът и духовен учител Петър Дънов (Беинса Дуно) вероятно е най-превежданият български автор и със сигурност е един от най-впечатляващите за чужденците български автори. Както изтъква проф. Андрей Пантев забележителни са космополитността и хуманизмът в творчеството на Петър Дънов. Неговото учение и паневритмията вече са визитна картичка на България пред света.

Хора от цял свят се интересуват от паневритмията и я избират за своя психо-физическа и духовна практика. Интересно, това се случва въпреки, че българската държава до момента не е направила нищо, за да помогне в тази насока. За разлика например от индийците и китайците, които и на държавно ниво всячески подпомагат утвърждаването, развитието, изучаването и разпространението на своите подобни практики като йога, тай-чи и т. н. Така те развиват и разпространяват своята култура и намират нейни искрени приятели и посланици сред всички нации по целия свят. Трябва да се поучим от тях в това отношение.

Искам да подчертая, че паневритмията е уникална и съдържа елементи от българската музика и култура, но тя носи също общочовешки послания и идеи, които са съществени и развиващи за съвременната цивилизация.

По мое мнение отличителните черти на паневритмията спрямо други подобни практики са следните:

o   Тя е създадена преди по-малко от век и е съобразена със съвременното ниво на развитие и нуждите на човечеството, което я отличава от по-древните практики.

o   Тя се практикува групово по двойки, което разширява обхвата на нейното влияние и я отличава от индивидуалните подобни практики.

o   В паневритмията няма противоборство или състезание. Тя носи ясни послания за миротворство чрез своите движения, музика, поетични текстове и философия, което я отличава от почти всички бойни изкуства, имащи значима философска основа.

o   Паневритмията съдържа пълноценно почти всички форми на изкуство – тя съдържа уникална инструментална музика, пеене, поезия, сюжет, дълбока драматургична линия и изкуство чрез движение. Затова освен всичко останало паневритмията е и арттерапия. Това е едно от нещата, които  я отличават от йога и от тай-чи например.

Как въздейства паневритмията върху здравето на  човека?

Мисля, че най-краткия отговор е, че паневритмията въздейства върху здравето всеобхватно и силно чрез естествени и доказано ползотворни средства. Ако се практикува често, тя носи много здравни ползи.
Съвременният обездвижен човек има нужда от двигателни практики, които да го изведат от увреждащият здравето заседнал начин на живот. За много хора паневритмията е прекрасно средство за раздвижване и е много по-мотивиращо да се участва в нея, защото е приятна, групова и изпълнявана сред природата. Именно за такива двигателни практики е доказано, че хората са по-склонни да практикуват за по-дълго време, а това е решаващо за постигане на съществени резултати чрез тях.

За доста хора с хронични компенсирани заболявания, както и за хората в напреднала възраст паневритмията може да е един от малкото възможни избори за здравословна и достъпна двигателна активност. За децата, младежите и хората на средна възраст паневритмията също е много полезна за здравето като добавка към други физически активности.
Научните изследвания през последните десетилетия сочат, че слушането на подходящата музика не само подобрява настроението, но повлиява цялостно здравето. В паневритмията има една изчистена и красива музика, която говори на всяко живо същество, защото музиката е универсален език, надрастващ границите на вербалното. Пеенето също има силен ефект върху здравето на човека, а в паневритмията има и пеене.

Паневритмията позитивира мислите и емоциите, вдъхновява и лекува със силата на словото чрез стиховете на песните на паневритмията – това се обсъжда в публикации на д-р Д. Анчева и на доц. Ст. Михалкова. Последната посочва, че чрез текста в паневритмията са заложени много позитивни програми, които подобряват психичното състояние в момента на изпълнението. От друга страна, по време на играта се извършва активна умствена дейност при свързване на съдържанието на песните с миналия опит на човека и активиране на волевите процеси за ново, действено отношение към живота.

Паневритмията лекува също чрез по-пълноценен контакт с природата и с приятели,а  също с философията си, изразяваща един благотворен светоглед. Това са научно доказани пътища за поддържане и възстановяване на здравето. Повече детайли за механизмите, чрез които паневритмията действа благотворно на здравето може да се намерят в моята книга „Паневритмия, здраве и благополучие“, която е достъпна свободно в интернет.

В същата книга са резюмирани резултатите от много научни изследвания на паневритмията. Те показват, че заниманията с паневритмия водят до значими и впечатляващо широкообхватни подобрения в психичното състояние и качеството на живота. Например началното обучение по паневритмия намалява тревожността, намалява възприетия стрес, намалява агресивността и депресивните симптоми, и същевременно увеличава значимо позитивните емоции, увеличава щастието, повишава общата самооценка, надеждата, оптимизма, повишава устойчивостта на стрес, повишава удовлетвореността от живота. Освен всичко друго, това обучение подобрява качеството на живота, дължащо се на здравето, като намалява ролевите ограничения, причинени от физически и емоционални проблеми, намалява усещането на телесна болка, повишава емоционалното благополучие и виталността, повишава общото здраве, подобрява социалното функциониране и работоспособността.

 

  • Психо-емоционалният ефект изглежда по-разбираем, но каква е ролята на упражненията върху физиката?

Паневритмията осигурява около 60 минути движение (без паузите) с придвижване в изправено положение. Важно е, че това време на упражняване минава неусетно, защото паневритмичните упражнения са разнообразни и ангажиращи вниманието. За всички паневритмията е възможност за здравословна физическа активност, намаляваща риска от обездвижване. Обездвижването уврежда значимо физическото здраве чрез покачване на риска от множество незаразни болести.

За хората в по-късна възраст (над 60 г.) паневритмията обичайно е със средна интензивност и нейното практикуване от два или повече пъти седмично надвишава минималното ниво на физическа активност в тази възраст, което се препоръчва като абсолютно нужно за здравето и покриването му намалява риска от заболявания. Нещо повече – нашето изследване показа, че както началното обучение по паневритмия, така и практикуването ѝ подобряват уменията за придвижване. Също тренират чудесно равновесието с упражнения, при които краката и гръбначния стълб поемат тежестта на тялото, а това е установено, че е решаващо за поддържане на самостоятелността и намаляване на риска от падания в най-късната възраст. Паданията в късната възраст са много сериозен проблем, който сериозно застрашава здравето и значително обременява финансово здравната система. В световен мащаб се търсят практики, които да са достъпни и ефективни за поддържане здравето при нарастващата група на най-възрастните хора, а паневритмията е идеална за тях.

Паневритмичните упражнения поддържат и подобряват чудесно нормалния обем на движение на ставите на ръцете и краката, подобряват телодържанието и, като аеробна активност, ангажираща големи мускулни групи, подобряват кръвообращението. Подобряват също координацията на движенията, силата и издръжливостта на някои мускулни групи, и т. н.

Паневритмията е прекрасна възможност за поддържане и подобряване на здравето на всяка възраст и за подмладяване чрез намаляване на физическите и психичните признаци на старостта в средната и късната възраст.

 

  • Може ли паневритмията да играе роля на терапия и/ или на профилактика? Ако да, за какви състояния?

Разбира се. Според автора си тя е създадена да служи за съхраняване на здравето, за възпитание на децата, самовъзпитание и усъвършенстване на възрастните и развитие творческия потенциал на всеки човек. Затова е направена изключително достъпна: физически, възрастово и финансово. А най-важното за всяка дейност за профилактика на заболявания е да бъде ефективна и достъпна.

Паневритмията повлиява съществени ключови за здравето на съвременния човек рискови фактори като: недостатъчната физическа активност, стреса, тревожността, депресията, липсата на социална подкрепа, екстремната егоцентричност и липсата на контакт с природата. Тези рискови фактори са съществени за повечето заболявания, от които страдат хората днес. Затова практикуването на паневритмия е полезно в профилактика на множество заболявания като: артериална хипертония (високо кръвно налягане), исхемична болест на сърцето, затлъстяване, гръбначни изкривявания, остеопороза, диабет 2 тип, неврози, депресия, и др.
Паневритмията засилва и фактори, които ни предпазват от заболяване като: устойчивост на стрес, оптимизъм, надежда, социална подкрепа и т. н.
Много е впечатляващо, че паневритмията съдържа в себе си не по-малко от пет различни компонента, за всеки от които е научно доказано, че самостоятелно успешно намалява депресивните симптоми. Тогава е обяснимо защо е полезно да се прилага паневритмия за профилактика на депресивността. Просто тя е много подходяща за такава профилактика. А депресията е едно от срещаните и много инвалидизиращи заболявания в Европа и има прогнози за нарастване на честотата ѝ. Какъв по-хубав късмет за Европа от наличието на приятна и достъпна психо-физическа практика като паневритмията, която е ефективна в профилактиката на депресивността.

При вече налични хронични компенсирани заболявания паневритмията също е приложима за тяхното цялостно лечение. Например упражненията на паневритмията са много подходящи като физическа активност, прилагана като допълнение в лечението на: хипертоничната болест, компенсиран диабет, в определен момент след прекарани травми, при плоскостъпие, в периода на поддържане и вторична профилактика след прекаран сърдечен инфаркт и др. При наличие на хронично и особено на декомпенсирано или обострено заболяване преди започване на всяка необичайна физическа активност се препоръчва предварителна консултация с лекар и кинезитерапевт.

 

  • Има ли значение в каква последователност се правят отделните упражнения?

Да. В системата от паневритмични упражнения първите от тях са по-лесни и изискват концентрация на вниманието – така те са като подготовка за следващите упражнения. С нарастване на номера им, упражненията стават по-трудни като координация и като изискване към вниманието. Паневритмичните упражнения са подредени и според своя вътрешен смисъл – те разказват една история за развитието на човешкото съзнание и по този начин също са смислено подредени.

 

Ако сравним в чисто физически план заниманията по йога и паневритмията без да ги противопоставяме, има ли „нашата“ практика предимства пред идващата от Изтока?

Двете практики са много различни, защото са плод на доста различни култури, отдалечени една от друга с няколко хиляди години. И двете практики целят благотворно влияние върху цялостното, а не само върху физическото състояние. Затова, ако се сравняват трябва да се гледа на тях цялостно.

Едно от предимствата на паневритмията пред йога виждам в това, че паневритмията е създадена за съвременните хора, които са много по-социални и е много по-важно за тях да са успешни при работа в група. Затова паневритмията е групова практика, която е създадена да усъвършенства способностите за конструктивна и хармонична групова дейност. Тя подобрява уменията за партньорство и социалните умения, което йога, като индивидуална практика, създадена в друга епоха в развитието на човечеството, не прави.
Например в свое изследване проф. Матанова и д-р А. Янкова установяват, че децата, обучавани по паневритмия имат подобрения в областта на социалното функциониране, за разлика от децата в контролната група. Авторите отбелязват, че инструментите за социално формиране в детската възраст са дефицитни в съвременната образователна система, а обучението по паневритмия е ефективно в това отношение.

Паневритмията предоставя много по-високи предизвикателства към когнитивната функция и съответно тренира повече способностите на човешкия интелект, което също много я отличава от йога. Това е естествено – философията, стояща в основата на паневритмията приема, че  човешкия ум трябва да се възпитава и развива, а не го смята главно за пречка в постигането на определено състояние на съзнанието, което често прави източната философия.

В паневритмията се прилага много целенасочено и мащабно трансформиращата и изцелителна сила на изкуството чрез инструментална музика, пеене, поезия и т.н., което също я отличава съществено от йога.

Паневритмията е създадена за урбанизираното съвременно човечество, при което хората вече страдат психически и физически от липса на контакт с природата и нейните блага като по-чист и йонизиран чист въздух, повече слънчева светлина, намаляване на стреса и възстановяване чрез контакта с гледките и звуците на природата и т. н., доказани от науката факти. Затова паневритмията, за разлика от йога, изисква задължително практикуване сред красиво място в природна среда и помага за изцеляването на липсата на връзка с природата при съвременния човек. Паневритмията е по-динамична практика, която може да се практикува успешно и по-хладните дни от 22 март до 22 септември на открито сред природата и с това също е по-пригодена за практикуване сред природата в умерен и по-хладен климат, за разлика от йога.

Доказано е, че състоянието на здраве е винаги свързано с ритмичността и синхрона на всички функции в нашия организъм. Основните ритмоопределящи фактори в човешкия организъм са ритмичната смяна на: деня с нощта, на лунните и слънчеви фази и сезоните. Това значи, че космичните ритми дирижират ритъма на нашия живот. А паневритмията се нарича още „космичен висш ритъм“ и е изцяло създадена и свързана с ритъма в природата. Всичко в нея е ритмично: като се започне от ритмичното редуване на 6 месеца практика и 6 месеца почивка, продължи се с ритмичното ѝ практикуване в рамките на деня или седмицата, ритмите на нейните музика и движения, на думите в песните и т.н. Смятам, че паневритмията поддържа и възстановява човешкото здраве и чрез целенасочено внасяне на ритъм и синхронизиране с естествените природни ритми, които са здравословни. Това например не е налично при йога или поне не в такъв мащаб, както при паневритмията.

Авторът на паневритмията е придобил своето образование в края на 18. век в християнска Европа и Америка. Както отбелязва д-р М. Бачев, Петър Дънов е бил запознат добре със съвременната му философия, но също така и с древната философия, и изобщо с културното и философското развитие както на Изтока, така и на Запада. Всичко това, както и факта, че паневритмията е създадена преди по-малко от век, прави възможно нейната философия и практика да бъдат по-пригодени за особеностите в светогледа, съзнанието и културата на съвременния „западен“ човек, отколкото йога, базираща се на източния светоглед.

Паневритмията е създадена в културната среда на една европейска и християнска държава и е свързана с философия, която се базира на основните християнски идеи.  Затова тя може би отговаря на практиката, за която известния психолог К. Г. Юнг е говорил около 1936 г., че очаква да бъде създадена, наричайки я собствена йога на запада, изградена върху основата на християнството. Интересно е, че през 1936 г. паневритмията е била до голяма степен оформена, а през 1938 г. вече е публикувана първата книга за нея.

Тази година се навършват и отбелязват 80 години от издаването на първата книга за паневритмията.

  • Една от най-разпространените концепции за връзката между спорта и отслабването залага на аеробните занимания като задължителни за постигане на ефект, паневритмията не е такова занимание, но може ли въпреки това да има полза и в борбата с наднорменото тегло?

Паневритмията всъщност е аеробно занимание като за по-младите и по-здрави хора тя е с ниска интензивност, за хора с по-нисък аеробен капацитет, т.е. хора с много заседнал начин на живот, принудително обездвижени или ограничени във физическата си активност заради болести и при хора в късната възраст, тя се очаква да е със средна или висока интензивност. Затова нейната приложимост при тези различни групи хора с цел намаляване на наднормено тегло е различна и зависи също от степента на затлъстяването и от евентуални съпътстващи заболявания. Нещо сигурно, което е валидно за всички практикуващи е продължителността на паневритмията, която е около 70-80 минути. Следователно чрез нейната продължителност на упражняване се акумулира разход на повече калории. Упражненията са за големи мускулни групи, усещани като такива с ниска до висока интензивност при различно здрави, различно тренирани и различни на възраст хора.

Практикуването на паневритмия често е значителна първа стъпка към по-голям енергиен разход за част от хората със заседнал начин на живот или с налични хронични заболявания, които не са склонни към други физически активности.

Доказано е, че заниманията с паневритмия повишават общата самооценка и положителните емоции, намаляват отрицателните емоции, тревожността и депресивните симптоми, което би могло да е от полза за повлияване на някои психически причини за прекомерния калориен прием.

В заключение може да кажа, че паневритмията, както която и да е друга физическа активност, не е „магическа пръчица“ за премахване на наднорменото тегло, което често е сложен и многофакторен проблем. Но при редовно практикуване тя може да бъде много полезна в профилактиката и цялостния подход за лечение на леките и средни по тежест случаи на наднорменото тегло. Практикуващи са споделяли с мен, че във всеки сезон с по-редовни занимания с паневритмия те постигнат  с лекота едно умерено намаляване на излишното си наднормено тегло.

Вие преподавате паневритмия в НСА, на нея е посветена и дисертацията Ви, очевидно науката вижда рационалното в тази практика, но в общественото съзнание като че преобладава представа за окултна практика, за сектантство или най-малкото за причудливост. Вас какво Ви подтикна да се насочите към нея след активната спортна кариера във волейбола?

По време на тоталитарния режим в България е забранено дори да се говори за паневритмията, а още по-малко да се изучава обективно. Няколко поколения българи нямат никаква информация за нея, а други са дочули за нея повърхностни твърдения, дължащи се на невежество или предразсъдъци. Тази липса на обективна информация за паневритмията отчасти се компенсира през последните 25 години благодарение на множеството научни изследвания за нея, организирането на качествено обучение по паневритмия, позволяващо лично запознаване с тази практика и на доброто желание на малцина журналисти.

Аз търсех практика, която след прекратяване на спортната ми дейност да се грижи еднакво ефективно както за физическото, така и за психичното ми състояние. След известно търсене като такава разпознах паневритмията. Станах преподавател по паневритмия и започнах да виждам на практика прекрасните ефекти, които тя дава не само на самата мен, а на обучаваните в курсовете по паневритмия. После осъзнах, че паневритмията е абсолютно неизследвана научно и поради историческите обстоятелства срамно непозната за българите. Затова реших да я изследвам и евентуално да осветля нейни уникални черти и възможности. Определено съм доволна от избора си, защото постепенно откривам колко удивително добра и ефективна е тази българска практика и какви прекрасни перспективи има тя за развитие в България и в световен мащаб.
Паневритмията е изключително актуална и напълно в синхрон с нуждите и търсенията на съвременното човечество в областта на психо-физическите и духовни активности за здраве. Със или без помощта на мнозинството от българите, тя вече намира и ще намира своя път към все повече хора по целия свят, защото те се нуждаят от практики като нея.

Все пак бих искала един ден моята родина да се гордее пред света и да получи заслужена отплата, че като истински родител на паневритмията не само я е родила, но също я е отгледала, опознала и предоставила по подходящ начин на своя народ и на целия свят. Смятам, че това е достойният избор за нас.