Представиха „Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в границите на територията на община Ракитово“

Според археолози, предполагаемата столица на средновековния владетел на Родопа планина Алекси Слав, сестрин син или племенник на великия български цар Калоян e крепост „ Цепина“, която се намира в село Дорково. Там, в местното ОУ„Христо Ботев“, на 21.11.2022 г. Българско пещерно дружество – Ракитово представи филма на bTV „Магията на пещерата Ледника край Ракитово“, презентацията „Какво правим ние“ и проведе дискусия с 60 младежи и техни преподаватели. Целта е повече млади хора да бъдат ангажирани с опазването на околната среда и природните дадености на региона.

Презентацията запозна учениците с работата на техни връстници, членове на пещерно дружество – Ракитово, преминали модули за обучение по пещерно дело. Димитър Проданов и Стойчо Зарев – представители на БПД Ракитово отговориха на множество зададени въпроси от подрастващите.
Инициативата успя да постави учениците от Дорково на мястото на младите герои, които са час от голямото пещерно семейство, работещо за откриване, популяризиране и опазване на пещерите и заобикалящата ги среда в област Пазарджик.

„Настоящата публикация е изготвена от Българско пещерно дружество – Ракитово по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“ чрез възлагане от Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик.