Председателят на Административен бе лектор в изнесен урок на ПМГ „К. Величков“

Лекцията се проведе в рамките на „часа на класа“ и е първата от поредица такива на тема  „Младежта и престъпността“

Снимка: Момент от събитието

Председателят на Административен съд – Пазарджик – Мариана Шотева участва като лектор в изнесен урок на ученици от 8 г клас на Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ Пазарджик, който се състоя в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в града.

Лекцията се проведе в рамките на „часа на класа“ и е първата от поредица такива на тема  „Младежта и престъпността“. Мариана Шотева разясни на учениците как да се предпазват, за да не станат жертви на престъпления. Акцент бе поставен върху въпроса за непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпления. Гимназистите се запознаха отблизо с условията в т. нар. „синя стая“ –  специализирано помещение за изслушване на деца, участващи в правни процедури. Лекторът обясни на присъстващите защо това е щадяща процедура за деца, жертви или свидетели на насилие, която гарантира по възможно най-добрия начин интереса и защита правата на децата, заложени в Конвенцията за правата на детето, ратифицирана от българското законодателство.

Директорът на КСУДС  – Гергана Спасова запозна учениците с услугите, предоставяни от ръководената от нея институция и предостави на вниманието им информационни материали по този въпрос.