Предприемачите в Пазарджик поискаха да чуят Драгомир Стойнев за проблемите на бизнес средата

Три теми обсъди икономистът и водач на листата на „БСП за България“ в Пазарджишка област Драгомир Стойнев с членовете на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджикбизнес средата и мерки за насърчаване на икономиката, достъпът и наличието на ресурс за развитие – човешки и финансов и изкривяванията в системата за обществени поръчки.

Преди срещата Драгомир Стойнев, заедно с предприемача Сергей Темелков, който също е част от листата на „БСП за България“, посетиха в База 2 на „РАИС“ – една от водещите български фирми за производство и реновиране на металорежещи и металообработващи машини и разговаряха с Управителя Нишан Бъздигян и негови служители. Стойнев сподели, че посещава компанията за втори път – първото му посещение през 2013 г. е било като Министър на икономиката и енергетиката в База 1. Той поздрави Бъздигян за развитието и стабилността на предприятието.

На последвалата среща с предприемачи и работодатели, водена от председателя на Сдружението Иван Неделчев, Драгомир Стойнев обяви, че всеки представител на бизнеса може да разчита на диалог при проблеми и подкрепа в рамките на правомощията му. „На разположение съм и телефонът ми е отворен за всеки един от вас“, заяви Стойнев.

Според анализа на Стойнев в момента икономиката ни не може да разчита както преди основно на чужди инвестиции, трябва да бъде мобилизиран вътрешен ресурс и да бъдат насърчени българските инвеститори и производства. Според него държавата няма да се намесва в свободния пазар, но това не изключва тя да бъде партньор на бизнеса като планира система от мерки. „Когато живеем в глобален свят и в глобална криза е редно всяко едно правителство ревностно да защитава своите компании, да ги промотира, да търси пазари, но и да осигурява ефективна директна грижа. Много бързо дръпнахме ръчката на бизнеса в пандемията, когато стана въпрос за директна помощ от държавата. Получаването й се бавеше до 10 месеца, средствата се отпускаха при тежки условия, особено за малкия бизнес, бяха недостатъчно, тук дори не коментирам ефективността на мярката 60/40“, каза Стойнев.

Според него формулата е капитал – работна ръка – технологии и държавата в момента трябва да насочи инвестиционен ресурс в сектори с висока добавена стойност, като в същото време е нужна и добре подготвена работна ръка. Освен реформа на образованието и залагане на квалификация и преквалификация, държавата може да предложи и програми за бизнеса, който сам да инвестира в обучение на необходимата му работна ръка. Стойнев бе категоричен, че трябва да бъде сложен таван на кредитите от Българска банка за развитие и да бъде развита регионална мрежа на областно ниво, за да има бизнесът достъп до кредитиране и тя да се превърне в един от насърчителните инструменти, какъвто е бил изначалният й замисъл.

Работодателите коментираха, че за тях не е проблем да осигурят добро заплащане на труда, проблемът е, че няма на кого да го дадат, тъй като добре подготвените работници са рядкост. Те отчетоха фактора работна ръка, като един от най-притеснителните за стабилността на бизнес средата.

Стойнев коментира и темата за внос на работна ръка като подчерта, че тук трябва да бъдем изключително предпазливи и e необходима много сериозна оценка на въздействието, но на първо място анализ на собствения ресурс и многосекторна реформа за укрепването му, която да се случи в много динамични срокове. Пазарът на труда у нас в противен случай би бил изправен пред голям риск.

Плащане на обществените поръчки веднага след изпълнение на дейностите, защото отлагането блокира бизнеса, както и преразглеждане на Закона за обществени поръчки, който позволява неефективно харчене, това са само част от промените, които е необходимо да бъдат направени, за да работи ефективно системата. Стойнев се обяви и против поддържането на нисък бюджетен дефицит чрез изкуствено задържане на средства за разплащане с бизнеса. Неговата позиция, е че начинът, по който това се прави в няколко поредни управления, на практика стагнира икономиката и води до стабилност само по показатели на хартия.

Драгомир Стойнев и предприемачите не пропуснаха и разговора по темата за състоянието на съдебната система като фактор, определящ стабилността на бизнес средата и обема на инвестиции. Предприемачите коментираха нивата на корупция и практиките на протекция или възпиране на определени бизнес-субекти като изключително притеснителни. Драгомир Стойнев сподели, че БСП, включително и лидерът й, не веднъж е отстоявала позицията за реформа в съдебната система, така че да има обективност и да бъде гарантирано ефективно правосъдие за спокойното развитие на бизнес средата.