Практическо занятие в ЦСПП – Пазарджик

В ролята на обучители влязоха служители от Дирекция "Жандармерия" в столицата и Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.