Правителството одобри нови 4 428 450 лева за почивки на ученици по Националната програма „Отново заедно“

Със средствата се обезпечават пътуванията на над 4200 деца и учители от общо 372 училища в страната, одобрени за втория етап на програмата за 2022 г. Те получиха шестдневен туристически пакет на стойност 500 лева на участник, който включва 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и спортни дейности.
4 007 700 лв. се насочват към 132 общини за финансиране на пътуванията на 3 486 ученици и 393 ръководители от 328 общински училища.
Министерството на образованието и науката получава общо 381 500 лв. С тях ще бъде осигурена почивка на 286 ученици, водени от 30 ръководители от 32 държавни училища, на 10 деца и 2 ръководители от две духовни училища и на 40 ученици и 4 преподаватели от 7 частни училища.
39 250 лв. се предоставят и на Министерството на младежта и спорта, които представляват финансиране до 50% от одобрените суми.
„Отново заедно“ беше създадена през 2021 г. с решение на Министерския съвет. Целта е социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. За тази година бюджетът на програмата е общо 22 600 000 лева.