По предложение на Ч. Чавдаров ще се възстановят взетите такси за ясли и детски градини

Срокът е от 1 март до момента, в който децата тръгнат в детските заведения

Чавдар Чавдаров
Предложението на общинския съветник Чавдар Чавдаров не бе вкарано в дневния ред на сесията. Съветникът го направи отново по време на самото заседание. Предложението му   точката да влезе за разглеждане мина на „на ръба“ с 21 гласа.
По време на разглеждането вече се оказа, че повечето съветници подкрепят предложението и така родителите на малчуганите се освободиха от внесени такси за периода от 1 до 13 март, когато детските заведения бяха затворени.
Взетите суми, ще бъдат приспаднати от бъдещите такси, след като децата отново тръгнат на градини и ясли.