По – малко туристи са посетили областта през декември

Архив

През декември миналата година в областта са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 051, а на леглата – 4 539. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.6%, а на леглата в тях – с 2.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г. е 47 971, или с 3.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.3% от тях са осъществени от български граждани и 5.7% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 17.5%, следвани от Израел – 9.9% и Румъния – 8.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2019 г. в област Пазарджик намаляват с 5.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 21 911. От всички пренощували лица 96.0% са българи и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 883 и са реализирали средно по 3.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2019 г. е 35.2%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 2.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2019 г. достигат 3 008 884 лв., или със 7.7% повече в сравнение с декември 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от чужди граждани – с 38.8%, така и от български граждани – с 6.1%