Почина изтъкнатият езиковeд проф. Тодор Балкански, родом от Сарая

На 76-годишна възраст почина изтъкнатият български езиковед проф. Тодор Балкански. Той е родом от село Сарая. Дълги години завежда секция „Българска ономастика“ в Института за български език към БАН.

Проф. Балкански има огромно творчество. Написал е над 450 статии и студии и над 40 монографии.Създава две нови течения в българската наука: ономастична просопография и езикова археология.

Трудовете му са цитирани над 500 пъти в най-престижни публикации публикации на водещи български и европейски учени. Има негови книги в Библиотеката на Конгреса. Водещи линии в научното му творчество са външните българи и остатъците от езика на булгарите, както и следите от дунавските и епирските власи в българската езикова територия.

Някои негови трудове с особена важност за българската наука и респективно за историята на българския народ са:“Трансилванските (седмиградски) българи „, ВТ 1997г. ,“Осман Нури Ефенди, Големият помак на българите“, ВТ 1997г.; „Местни имена от Чепинското крайще ВТ 2008г.

Светла му памет!