Потребителите на Център „Човеколюбие“ проведоха лекоатлетически крос и поход в планината

През седмицата програма „Здравословен живот” към Център „Човеколюбие”  в Пазарджик проведе поредица от интересни дейности. Участниците в програмата – членове на Спортен клуб „Човеколюбие”, се включиха в работнически лекоатлетически крос на „Зоната на здравето” в парк-остров „Свобода”. Събитието беше организирано от Общински работнически клуб – Пазарджик.
Ръководени от олимпийския принцип „Важно е участието” спортистите показаха добра дисциплина и спортни умения. На 15 октомври 2020 г. програма „Здравословен живот” проведе поход до Башикаровски баир край с. Главиница. Групата тръгна от двора на Център „Човеколюбие” с много позитивно настроение. След продължителното ходене присъстващите заслужено отпочинаха в подножието на хълма. Проведе се пикник на открито, организиран от членовете на Клуб „Вкусно” – програма за рехабилитация на битови умения.
След обед малка група изкачи Башикаровски баир и беше впечатлена от панорамата. Част от участниците играха на топка и се разходиха в подножието. Слънчевият есенен ден допринесе за доброто настроение. Програма „Здравословен живот” има за цел развиването на организирана спортна дейност на хора с психични проблеми и изграждане на здравословен начин на живот.