Потребителите на център „Човеколюбие“ посетиха селищна могила „Юнаците“ и Калугеровския манастир

Комплекс за социални услуги „Човеколюбие” организира обучително пътуване до Археологическа база – Селищна могила „Юнаците”, и Калугеровски манастир „Св. Никола”.

Участниците в пътуването потеглиха рано сутринта с нетърпение да разгледат културно-историческите забележителности. Първата от тях беше праисторическата селищна могила при с. Юнаците. Групата имаше възможност да се запознае с древното историческо наследство, което свидетелства за бита и културата на предците ни, населявали земите ни преди хилядолетия.

Вторият посетен обект беше Калугеровският манастир „Св. Никола” в близост до с. Калугерово, община Лесичово.  Там се потопиха в духовната атмосферата на християнството, запознаха се с историята и дейността на манастира. Запалиха свещ в църквата „Св. Никола”, която е разположена в двора му.

Обучителното пътуване беше част от дейностите по социотерапия, чрез които потребителите на Комплекса усвояват и развиват социални умения и се интегрират в общността.