Потребителите на Център „Човеколюбие“ в Пазарджик преминаха обучение по позитивна психология

През месец юни и юли 2023 г. в Комплекс „Човеколюбие”  в Пазарджик се провежда тренинг за устойчив оптимизъм като част от модул „Позитивна психология”. Водещ е психологът на Комплекса – Надежда Кузерманова.

Участниците в тренинга ще получат знания и усвоят умения за справяне с лошото настроение и депресията. Ще опознаят своите силни страни, които да използват в ежедневието, и ще се научат да създават позитивни преживявания в живота си.

В началото на тренинга присъстващите споделиха своите очакванията. Включиха се в практически упражнения, като създадоха и обсъдиха портрети на оптимиста и песимиста, изясниха си обяснителния подход и др.

Модул „Позитивна психология” е част от програма „Живот със себе си”. Обучителната програма включва усвояване на умения за справяне с травматични преживявания, контрол на чувствата, позитивно мислене.