Потребителите на Комплекс „Човеколюбие“ в Пазарджик с нов шанс за работа

През седмицата участниците в модул „Граждански права и отговорности“ към Комплекс „Човеколюбие“ посрещнаха бенефициенти по проект „Достоен живот – право за всеки“. Проектът има за цел да улесни достъпа на хора в неравностойно положение до пазара на труда и е съфинансиран от Европейски съюз. Сред гостите беше и управителят на Областен информационен център – Пазарджик – г-н Радослав Пешалов.

Срещата беше насочена към идентифициране на реалните проблеми и възможности на целевата група. Присъстващите бяха запознати с етапите на проекта и дейностите за подкрепа. Споделиха своя професионален опит, затруднения, намерения за бъдеща трудова реализация.

Всеки от участниците в срещата, който желае да започне работа, ще получи подкрепа за трудова реализация. Ще бъде обучен в основни умения за кандидатстване за работа, ще получи помощ според индивидуалните си нужди и ще постигне мотивация за постигане на трудови цели.