Половин милион българи пътуват всеки ден, за да работят

Близо половин милион българи пътуват всеки ден до населено място, в което работят. По-конкретно – 494 719 души или 20,7 на сто. Заетите, които пътуват извън страната, са 13 086 или 0,5 на сто. Това показват данни от „Преброяване 2021“ за всекидневната трудова миграция, разпространени от Националния статистически институт. Към 7 септември 2021 г. 121 235 души – 5,1 на сто от отговорилите на въпроса в рамките на последното преброяване на населението, са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 100 547 души или 4,2 на сто. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на хората, които работят в същото населено място, в което живеят – 1 661 017 (69,5 на сто).

Всекидневните трудови мигранти представляват 18,6 на сто от всички заети на възраст 15 и повече навършени години. От тях в селата живеят 262 238 души или 53 на сто, а в градовете – 232 481, или 47 на сто, като преобладават мъжете – 56,9 на сто, в сравнение с жените – 43,1 на сто от всички трудови мигранти. Учащи Към 7 септември 2021 г. 21 522 души или 2,6 на сто от отговорилите на въпроса, са посочили, че учат предимно от вкъщи. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на учещите в същото населено място, в което живеят – 610 621 (75,1 на сто). Пътуват до населеното място, в което учат 176 440 души или 21,7 на сто. Учащите, които пътуват извън страната, са 4242, или 0,5 на сто. Мобилните учащи представляват 21,7 на сто от всички учащи се. В градовете живеят 59 621 души, или 33,8 на сто, а в селата – 116 819, или 66,2 на сто от учащите мигранти.

Източник: Актуално