Ползвателите на социални услуги в община Лесичово получиха предпазни маски

Кметството в община Лесичово подсигури маски за всички лица, ползващи услугите на личен асистент, домашен помощник, хранещи се чрез Домашен социален патронаж, проект „Топъл обяд“, хората работещи по програмите за временна заетост и ползващи социални услуги.
Маски ще има и за посетителите на пенсионерските клубове, работещите в администрацията и кметствата на общината.
Намерението на кмета на общината Серьожа Лазаров е да осигури маски и за лицата над 65 годишна възраст жители на общината.
С последните Заповеди на Министъра на здравеопазването се въведе задължително носене на маски на обществени места, ако няма дистанция между лицата 1,50 м.