Позиция на д-р Петър Лазов, с която опровергава излъченото в „Неделята на НОВА“

Публикуваме без редакторска намеса опровержението, предоставено ни от д-р Петър Лазов – инвазивен кардиолог в МБАЛ Пазарджик АД, с което той обяснява фактите около излъчения материал по НОВА ТВ в предаването „Неделята на НОВА“ на 15.9.2019г.

Снимка: Д-р Петър Лазов

Хронологията на събитията е следната:

В началото на месец юни тази година в кабинета ми дойде за преглед пациент, който ми каза, че наскоро е лежал в софийска болница и колегите там са решили, че има значимо стеснение на коронарна артерия и трябва да се постави стент. Поиска второ мнение, като каза, че ще се премества да живее в Пазарджик и ако трябва да се постави стент,  предпочита аз да извърша манипулацията. След като го прегледах,  поисках да видя диска  от коронарографията.

Диска не можеше да се отвори на компютъра ми и за да  го разгледам, той предложи, понеже бил в командировка след няколко дни да дойде съпругата му с друг диск.

След няколко дни жена,  представяща се за съпруга на пациента ми донесе в кабинета малък лаптоп.  В него нямаше диск, а запис на процедура в паметта и възпроизведен с програма DICOM. С тази програма може да се премахват сцени,  да се поставят сцени,  тоест може да се манипулира записа.

Подхождайки доверчиво,  разгледах филма и установих ,че на едната от артериите на сърцето – ЛАД има голяма кръгла аневризма- около два сантиметра, която не е за интервенция,а на дясната артерия има сигнификантна стеноза.Казах на съпругата на пациента ,че  ще се наложи да се направи нова коронарография, вероятно да се постави стент в началото на дясната артерия, а аневризмата на ЛАД ще се лекува медикаментозно.След няколко дни същото казах и на пациента по телефона.

 

ОРИГИНАЛЕН ДИСК ОТ КОРОНАРОГРАФИЯ НА ТОЗИ ПАЦИЕНТ АЗ НЕ СЪМ ГЛЕДАЛ.

След двадесет дни последва интервюто с Васил Иванов.

Голяма част от казаното в кабинета и на интервюто е изрязано и манипулирано по такъв начин, че да се остане с впечатление, че съм гледал диска на пациента.

Разговарях тази сутрин по телефона. с професор Генчо Начев – той ми каза, че е гледал диск на пациент  при който има здрави съдове, тоест няма аневризма  на ЛАД и стеноза на дясната артерия.

Двамата останахме със заключението, че сме гледали различни записи.

Не съм поставял стентове на здрави артерии. При проверка на дейността на отделението с лекота ще се установи, че значителен процент над 50% от процедурите завършват без поставяне на стент, съобразно състоянието на пациента, което ясно илюстрира неверността и манипулативността на внушението, че се стентират пациенти без съответни показания.

Не е вярно, че съм получавал заплата от 57000лв. Заплатата ми е в размер на около 1600лв. месечно. Полученото ДМС е формирано въз основа на решение на  Съвета на директорите  на болницата №148/19.8.2013  и е в размер на 15% / а не 50 %/ от стойността на пътеката като следва да се има предвид, че за месеца, за който Васил Иванов държеше да повтори поне  петдесет пъти, всъщност от двама  колеги, които извършваме процедурата, съм работил почти изключително аз и по обективни причини (отсъствие на колега, висока заболеваемост и т.н.) е формирано ДМС в голям размер, което обаче процентно напълно съответства на генерирания приход на болницата, съобразно свършената работа. Процентът ДМС не е изключение и много колеги от болницата получават същия процент.

Това е подла, лъжлива, скълъпена история с цел да  злепостави мен, както и  да злепостави отделението и болницата.

Смятам да съдя въпросните журналисти