Пожарната обстановка продължава да е сложна, спазвайте тези правила

За периода от 1 до 9 август на територията на област Пазарджик  са възникнали 13 броя  пожари в сухи треви, храсти и стьрнища.

Снимка: Архив

Остава усложнената пожарна обстановка. Особено в разгара и след жътвената кампания са налице пожари, вследствие на техническа неизправност на оборудването, човешка небрежност или почистване на растителните остатъци чрез изгаряне.

За периода от 1 до 9 август на територията на област Пазарджик  са възникнали 13 броя  пожари в сухи треви, храсти и стьрнища.

За да не се допускат пожари в полските територии е необходимо да се спазват следните правила:

– Не почиствайте нивите от треви и остатъци от земеделски култури чрез изгаряне;

– Не палете огън на открито във ветровито време ;

– В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището ;

– Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през полски участъци ;

 

Детската игра с огън е една от честите причини за пожар, за да предотвратите това спазвайте следните превантивни мерки:

– не оставайте на достъпни места и най-малките източници на запалване, като кибрит и запалки. Обезопасете контактите със специални предпазители.
– особено опасно е да оставате детето само до нагревателни електроуреди.
– упражнявайте непрекъснат надзор над игрите му – в къщи и на открито.

 

При пожар сигнализирайте незабавно нa тел.112