Пожарната обстановка в областта е сложна, бъдете внимателни

Бъдете внимателни при боравенето с огън

Снимка: Архив
Остава усложнената пожарна обстановка на територията на областта. Особено в разгара и след жътвената кампания са налице пожари, вследствие техническа неизправност на техниката, човешка небрежност или почистване на растителните остатъци чрез изгаряне.
За периода 26.08.2019 г. до 09.09.2019 г. на територията на област Пазарджик са възникнали 3 пожара в горския фонд и 87 пожара в сухи треви , храсти и стьрнища. През вчерашния ден на територията на септемврийското село Ветрен дол е установено лице, грубо нарушаващо противопожарните правила и норми. Съставен му е акт за предизвикан пожар в района на селския стадион, в резултат на нерегламентирано палене на сухи треви и отпадъци.
За да не се допускат пожари в полските територии е необходимо да се спазват следните правила:
1. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи.
2. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст.
3. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
4. Никога не оставайте запален огън без наблюдение!
5. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
6. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
7. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
8. Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.
При пожар сигнализирайте незабавно нa тел.112