Подписката за провеждане на местен референдум в Пещера е редовна

Информацията е на Инициативния комитет за провеждане на местен референдум

Златка Цвеева

На 12 май Главна Дирекция ГРАО е уведомила председателя на общински съвет град Пещера – доктор Николай Пенев, че проверката и преброяването на предадените за проверка подписи от Инициативния Комитет за иницииране на Местен Референдум против изграждането на депо за опасни отпадъци и инсталацията за опасни отпадъци е приключила, съобщи председателят на Инициативния комитет Златка Цвеева.

Необходимият брой валидни подписи е събран.

Според организаторите оттук нататък това, което следва според закона е уведомяване на общинските съветници в тридневен срок от председателя на Общински съвет, определяне на водеща комисия за обсъждане на подписката и свикване на сесия в едномесечен срок от постъпването й.

Организаторите благодарят на всички, които са приели присърце идеята за провеждане на местен референдум.