Подписаха договор за геотермално отопление на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Стрелча

В Министерството на енергетиката кметът на община Стрелча инж. Георги Павлов подписа договор за изграждане на система за отопление и охлаждане с геотермална вода в средното училище по спечеления проект „Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча“.

Реализирането на проекта на стойност 692 989 лв. ще намали разходите за отопление, ще подобри, както  комфорта на учащите, така и екологичната среда.
В рамките на договора ще бъдат изградени трасе на топлопровод  до сградите на училището, буферен резервоар за съхранение на минералната вода, ще бъдат монтирани енергийна термопомпена централа и отоплителни тела – вентилаторни конвектори.
Финансирането от близо 700 000 лв. е безвъзмездно и е осигурено по програма ”Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г.