Петима абитуриенти от Икономиката вече са приети за студенти

Петима абитуриенти от Гимназията по икономика в Пазарджик бяха приети в УНСС след като се класираха на призови места в Националното състезание по счетоводство и финанси

Снимка: Мариана Георгиева

Лили Трампелова  от 12 б клас, спец. „Икономическа информатика“; Василена Пандева, Гергана Поибренска  и Величка Боева  от  12 г клас спец. „Оперативно счетоводство“,  и Надежда Илинова  от  12 в клас спец. „Банково дело“  получиха сертификати за  признаване  оценка „отличен 6.00“ за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС в направление „Финанси, счетоводство и контрол“ за учебната 2020/2021 г.

Националното  състезание по финанси и счетоводство бе  организирано от Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на икономическите училища в България.

В него се включиха 600 дванайсетокласници   от 40-те средни училища-членове на АИУБ и 4-те водещи езикови гимназии в страната. Състезанието се проведе под формата на компютърен тест включващ 60 въпроса – 30 от областите „Обща теория на счетоводството“ и „Счетоводство на предприятието“,  и 30 по „Финанси“.

Участниците разполагаха с 2,5 астрономически часа за попълване на online тест като всеки въпрос имаше пет възможни отговора. Те имаха право да ползват калкулатор.

От ПГИМ Пазарджик участие взеха 12 ученици от 12 клас от специалностите „Оперативно счетоводство“, „Банково дело“ и „Икономическа информатика“. Техни ментори са г-жа Мария Даскалова и  г-жа Саша Филипова, дългогодишни преподаватели по счетоводство и икономически дисциплини в ПГИМ.