Петата национална дискусия „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“ се проведе в Пазарджик

В Пазарджик се проведе форум „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, организиран от Българска академия за сигурност, чийто председател е Владимир Бронфенбренер, експерт по национална сигурност в Израел. Той е създател и на програмата „Киберзащитници“, която за една година е успяла да намали броят на пострадалите деца България в с над 70 000. Вестник „Стандарт“ е дългогодишен медиен партньор на инициативата.
„Превенцията на кибертормоза е важна тема за всички нас. Децата ни прекарват голяма част от времето си в интернет пространство. За да избегнем всички рисковe, ние трябва да ги подготвим за предизвикателствата на дигиталното пространство, каза областният управител Валентина Кайтазова по време на форума. Изключително важно е да подкрепим тази кампания и повече училища в нашата област да споделят опита на училище „Христо Ботев“ в град Септември. Реализацията на всички мерки, които трябва да приложим, за да защитим нашите деца минава през общите усилия на образователните институции, законодателна, изпълнителна, местна и съдебна власт, медиите“, допълни областният управител.
Обучението в СУ „Христо Ботев“ гр. Септември ще се провежда от квалифицирани преподаватели от България и от Израел. А целта е в рамките на 18 месеца училището да бъде с най-малък процент наранени в нета деца и да се превърне в най-безопасното от гледна точка на детски кибертормоз в държавите-членки на Европейския съюз.
Статистиката показва, че децата са застрашени. В България пострадалите деца са 51,9 %, средно в ЕС – 52 % , в Израел – 33% . Има две категории на заплаха – когато деца обиждат деца и когато възрастите нараняват деца. В голям процент при втората категория това са педофили, затова е важна е превенцията, посочи Бронфенбренер.
Борбата срещу детския кибертормоз не може да бъде едностранна. Ние трябва да обединим усилия в този най-голям бич. Всяко второ българско дете е наранено в интернет. Необходимо е да има промени в законодателството и да се криминализира насилието на деца, каза Славка Бозукова, издател и главен редактор на „Стандарт“. Трябва да се изготви националната образователна програма ,която да изкара на дневен ред кибертормоза и киберзащитата, добави тя.
Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски каза, че повишаването на културата на сигурността в тази сфера трябва да бъде приоритет за общността.
Във форума взеха участие представители на Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Министерство на вътрешните работи, Съдебна система, представители на Агенция за закрила на детето, представители от местната власт, учители, директори и неправителствени организации